Có bằng chứng nào về Thượng đế không?Powered by RedCircle


Có bằng chứng nào về Thượng đế không?

Tôi đây. Bạn đây. Mọi người đều là bằng chứng. Thượng đế không là gì ngoài tính toàn bộ. Cây hiện hữu, sông hiện hữu, núi hiện hữu. Đây là bằng chứng. Mặt trời mọc buổi sáng và mặt trăng vào ban đêm, và sao. Đây là bằng chứng. Hoa và bướm và cỏ, đây là bằng chứng.

Thượng đế không phải là suy luận. Thượng đế không phải là kết luận. Thượng đế là kinh nghiệm về cái đẹp, về chân lí, về cái thiện, về tâm thức. Bạn đang đi tìm bằng chứng ở đâu? Chính con người bạn là bằng chứng duy nhất. Người tìm kiếm là cái được tìm. Thượng đế ngụ trong bạn như bạn. Thượng đế là cây trong cây và là chó trong chó và là người trong người. Thượng đế là mọi điều này. Thượng đế là cái toàn thể này.

Nhưng bạn muốn một kết luận trí tuệ; bạn sẽ liên tục bỏ lỡ Thượng đế. Không có bằng chứng - theo nghĩa đó không có bằng chứng. Không bao giờ có bằng chứng theo nghĩa đó. Và những người đã từng cung cấp các bằng chứng về Thượng đế đơn giản không biết điều họ đang làm. Những người đã cố gắng tranh cãi về Thượng đế là những người không biết Thượng đế. Bằng không họ chắc đã không tranh cãi. Tốt hơn cả là hát nếu bạn biết Thượng đế, tốt hơn cả là nhảy múa nếu bạn biết Thượng đế, tốt hơn cả là cười nếu bạn biết Thượng đế. Tốt hơn cả là khóc, kêu, nếu bạn biết Thượng đế, thay vì tranh cãi.

Các triết gia đã từng tranh cãi về Thượng đế, ủng hộ và chống đối, cả hai. Và các triết gia là người xa Thượng đế nhất. Vì bạn càng trở nên làm rối bên trong, bạn càng trở nên bị ám ảnh với các lí thuyết, hệ thống tư tưởng, bạn càng xa khỏi bản thân sự sống. và Thượng đế là sự sống.

Trích từ quyển 'Chính thân này là phật' - Osho

..............................

0 Comments