Chỉ người sáng tạo mới biết Thượng đế

Sách Nói Thiền Osho

Chỉ người sáng tạo mới biết Thượng đế


Powered by RedCircle


Powered by RedCircle

Thôi thúc sáng tạo là gì?

Thôi thúc sáng tạo là khuấy động đầu tiên của điều thiêng liêng bên trong bạn. Thôi thúc sáng tạo là sự hiện diện của Thượng đế. Bạn có thông điệp đầu tiên, gợn sóng đầu tiên đã lan tới bạn. Nó là bắt đầu và việc sinh của lời cầu nguyện. Hãy đi theo nó đi. Có tính sáng tạo là có tính tôn giáo. Điều bạn sáng tạo không thành vấn đề - bạn sáng tạo mới là vấn đề. Trong chính tính sáng tạo đó, cái gì đó bắt đầu xảy ra mà không thuộc thế giới này.

Khi bạn sáng tạo, bạn bị mất hút trong sáng tạo của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn đang vẽ hay hát hay chơi nhạc cụ hay nhảy múa, bạn bắt đầu biến mất. Điệu vũ là thực khi người múa không còn nữa. Nếu người múa vẫn có đó, thế thì nó không phải là hành động sáng tạo, thế thì nó nhiều nhất là kĩ năng. Kĩ thuật viên có đó nhưng không có người múa - người biết cách múa có đó nhưng không có người múa. Vì người múa không biết cái gì; người múa vẫn còn trong trạng thái không biết. Người đó quên mọi kĩ năng của mình, người đó quên mọi kĩ thuật mà người đó đã học, người đó quên bản thân mình, người đó hoàn toàn bị mất đi. Người đó ở trong tay của Thượng đế. Người đó thậm chí không thể nói 'Tôi đang múa' - người đó chỉ có thể nói 'Thượng đế đã lấy quyền sở hữu từ tôi, tôi bị sở hữu. Thượng đế đang múa trong tôi. Tôi là cánh đồng, nơi Thượng đế đang múa, tôi là trúc hổng và Thượng đế đang hát. Ngài đã làm ra chiếc sáo từ tôi.'

Người sáng tạo biết Thượng đế. Chỉ người sáng tạo mới biết Thượng đế. Và mọi lời cầu nguyện khác mà bạn liên tục làm trong đền chùa và nhà thờ là bất lực, vô nghĩa, chừng nào cuộc sống của bạn chưa học cách sáng tạo. Thế thì không lời cầu nguyện nào khác được cần. Thế thì chính hiện tượng về tính sáng tạo đủ là tôn giáo cho bạn. Nhiều hơn điều đó là không cần thiết - bạn không cần đi tới bất kì nhà thờ nào, bất kì đền chùa nào, bất kì thánh đường Do Thái nào, bất kì thánh đường hồi giáo nào. Bạn phải đi vào trong tính sáng tạo.

Câu hỏi này được hỏi bởi Gyan Bhakti. Cô ấy là người sáng tạo. Do đó câu hỏi này đã nảy sinh trong cô ấy - 'Thôi thúc sáng tạo này là gì?' Cô ấy bị sở hữu bởi ham muốn đó. Tôi đã thấy điều đó trong cô ấy, ngọn lửa. Cô ấy muốn bùng nổ theo nhiều nhiều cách, cô ấy muốn sáng tạo. Thượng đế đã gõ cửa cô ấy. Nhưng khi cái gõ tới, điều tự nhiên là không hiểu nó, vì chúng ta không bao giờ nghe thấy nó trước đây. Nó mới thế, nó không thể được thu về tâm trí cũ của chúng ta. Nó đang tới từ cái không biết - không có cách nào để hình dung ra nó, nó là gì. Do đó có câu hỏi này.

Hãy đi cùng cái không biết đi, đi cùng cái mới đi. Bao giờ cũng nhớ: Nếu có chọn lựa giữa cái cũ và cái mới, hãy chọn cái mới. Dù nó nguy hiểm thế nào, dù nó bất an ninh thế nào, hãy chọn cái mới. Và bạn bao giờ cũng sẽ đi ngày càng gần hơn tới Thượng đế. Chọn cái cũ, và bạn sẽ đi xa khỏi Thượng đế. Chọn tâm trí cũ, và sớm hay muộn bạn sẽ trở thành có tính phá huỷ. Và đây là hai cách duy nhất để sống: hoặc có tính sáng tạo hoặc có tính phá huỷ. Không có khả năng khác, không có khả năng thứ ba. Nếu năng lượng của bạn không chuyển vào trong sáng tạo, chúng sẽ vẫn chuyển, nhưng thế thì chúng sẽ trở thành có tính phá huỷ. Phá huỷ là tính sáng tạo đứng lộn đầu; cái gì đó đã đi sai, cái gì đó đã lấy lối rẽ sai.

Mọi người có tính phá huỷ có thể đã là người sáng tạo lớn. Nhưng nếu năng lượng này không được phép, bạn trở nên sợ và kinh hãi với cái mới. Và khi tính sáng tạo sở hữu bạn, điều đó là sợ hãi. Nó có vẻ khủng khiếp, nó là mội loại kinh sợ. Nó đem bạn đi xa khỏi cái biết của bạn và cái quen thuộc. Nó đem bạn tới biển chưa thăm dò, không có bất kì bản đồ nào. Nó là nguy hiểm. Người ta co lại khỏi nó.

Nhưng một khi bạn bắt đầu co lại khỏi nó, bạn sẽ làm gì với năng lượng của bạn mà Thượng đế liên tục rót vào trong bạn? Cái gì đó phải được làm. Năng lượng này không thể chờ đợi, năng lượng này cần việc diễn đạt. Cho nên nếu bạn né tránh tính sáng tạo, bạn sẽ trở nên có tính phá huỷ.

Bất kì khi nào tính sáng tạo gọi bạn, hãy đi cùng nó đi. Nó là Thượng đế đang gọi bạn.

Trích từ quyển 'Chính thân này là phật' - Osho

 

0 Comments